OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Bratstvo Svätého Kríža Smilno

Predslov

Rozváž si o milý kresťan, čo je Tebe milšie, či márnosť tohto sveta, alebo kríž Tvojho Spasiteľa Ježiša Krista, na ktorom Ťa od pekla a večného zatratenia vykúpil. Nemyslí si, že je Ti Tvoje Bratstvo svätého kríža neosožné, v ktorom si zapísaný. Ježiš Kristus kríž na Teba preto skladá, aby si sa na neho a jeho kríž rozpamätal, s ktorým krížom on na horu Kalváriu putovať musel tam Teba na ňom od prekliateho a diabla škaredého vyslobodil.

Pováž si o duša Spasiteľa Tvojho Vykupiteľa Ježiša Krista, že je sväté a slávne Tvoje Bratstvo svätého Kríža. Teba s krížom sprevádza cesta do raja večného. Ten kríž Tvojho bratstva svätého nás súdiť bude pri poslednom súde celého sveta, lebo na tento kríž bol pre nás ukrižovaný Ježiš Kristus. Keď ho uvidíš, od radosti takto volať budeš: " Ó svätý kríž môjho svätého bratstva, pre Teba moja duša pracovala. Dnes Teba vidím a viem, že som bol bratom verným, Tebe o Krížu môjho Ježiša. Sprevádzaj ma s ním do jeho slávneho raja, lebo sám si tieto slova povedal, ktoré som často za môjho života počul Kto chce ísť za mnou, nech vezme svoj kríž a nech ma nasleduje, ten príde za mnou do Kráľovstva nebeského.,,

Preto milý brat a sestra svätého kríža nedaj sa od svojho svätého bratstva odlúčiť žiadnym podvodom, lebo sám Ježiš Kristus keď nás bude súdiť, povie nám tieto slová: " Poďte moji bratia a sestry kríža môjho, ktorí ste na svete pre mňa a pre kríž môj prenasledovaní boli, dnes sa so mnou radujte v nebi môjho Otca.

Amen.

 

 

 

 

 

 

Modlitba k Pánu Ježišu Kristu

Pozdravené buďte najsvätejšie rany môjho Vykupiteľa a Spasiteľa a ukrižovaného Pána Ježiša Krista. Tým si ráčil pre mňa podstúpiť smrť. K Tvojim piatim ranám sa utiekam a zo srdca môjho skrúšeného prosím, aby Tvoje umučenie mňa vykúpiť ráčilo a do neba vstúpenie do slávy večnej prospešné prísť mohlo.

Ó Pane Ježišu Kriste, Syn Boha živého, príjmy túto modlitbu k Tvojej najsvätejšej láske, ktorú si svojho najsvätejšieho tela prijať a vytrpieť ráčil. Zmiluj sa nado mnou a nad všetkými hriešnikmi, živými i mŕtvymi. Rač im dať Tvoju milosť a milosrdenstvo odpustenia hriechov a život večný.

Amen.                    Ó Pane Ježišu Kriste, prosím Ťa skrze Tvoje najhorkejšie bolesti, ktoré si na svätom kríži vytrpel, obzvlášť, keď sa Tvoja najsvätejšia duša od Tvojho požehnaného tela odlučovala. Zmiluj sa aj nad mojou hriešnou dušou, keď sa od tela môjho lúčiť bude.

Amen. Teraz sa pomodlí:

                                                         5x Otče náš...

5x Zdravas Mária...

lx Verím v Boha...

 lx Sláva Otcu...

 

 

aktualizované: 16.09.2023 13:50:00