Tvorba webových stránok a eShopovZaložiť webovú stránkuZaložiť e-shop
aktualizované: 25.09.2016 17:20:01 

Smilno kostol sv. Štefana Uhorského

Program bohoslužieb:
image image created by Jaroslav Rondzik image

 

 

Liturgický program na 26.týždeň v období cez rok

26.9.2016 – 2.10.2016

 

Liturgický  prehľad

zborov

dlhá lúka

smilno

stebnícka huta

pondelok

26.9.

féria období cez rok

 17:45

J

+Ján a Ladislav Železný

 16:15

M

ZBP členov P.M. Škapuliarskej

 

 

 

 

 

 

utorok

27.9.

Sv. Vincenta de Paul, kňaza, spomienka

 16:15

P

ZBP Jozef Babej – 80. rokov života

 18:00

J

za + čl. bratstva P.M. Škapuliarskej

 

 

 

 

 

 

streda

28.9.

féria období cez rok

 17:30

M

+Mária a Viliam Hudaček

 17:30

J

ZBP Ľudmily a Jozefa – 25. rokov manželstva

 6:30

P

+Jozef a Pavlína a Marta – č.d.33

 

 

 

štvrtok

29.9.

sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov, sviatok

 16:30

17:30

 

M

Medžugorský ruženec

+Pavol, Zuzana a Dominik Kanský

 7:10

P

Za + čl. BPR

V škole

 

 

 

 

 

 

piatok

30.9.

sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka

 7:30

 

 

14:30

 

 

 

17:30

P

 

 

 

 

 

 

P

+Ján a Anna Geffertoví

Vyloženie Sv. Oltár.

Sv. spoveď prvopiatková a pred odpustom

 

Záv. Euch. pož.

ZBP rod. Anny Slivovej

 8:00

 

 

 

17:30

M

 

 

 

M

Vyloženie Najsvätejšej sv. Oltárnej

 

 

Záverečné Euch. pož.

ZBP členov BPR

 13:00

 

 

 

17:30

J

 

 

 

J

Vyloženie sv. Oltárnej

 

 

 

Záv. Euch. pož.

+Marián Anderek

 14:00

 

 

 

18:45

J

 

 

 

M

Vyloženie sv. Oltárnej

 

 

Záv. Euch. pož

Sv. omša

sobota

1.10.

sv. Terézie z Lisieux, panny a učiteľky Cirkvi, spomienka

 7:30

 

 

15:00

P

Večeradlo

Za + krstných rodičov

 

Sobašná – Ceľuch - Fottová

 7:30

M

Večeradlo

+Zuzana a Andrej Kendra

 7:30

J

ZBP ČBPR

Večeradlo

17:30

 18:15

 

J

Večeradlo

Sv. omša

S platnosťou nedele

nedeľa

2.10.

27.nedeľa v období cez rok

 7:30

 

 

 10:30

P

+Andrej a Anna Velgosoví

 

Odpustová slávnostná sv. omša

 7:30

J

ZBP Pavol Šimco – 50. rokov života

 7:30

 15:00

M

ZBP Helena Petrušová – 70. Rokov života

KBM

 

 

 

 

 

Oznamy na 26.týždeň v Cezročnom období 2016

26.9.2016 – 2.10.2016

 

● ,,Boj proti hladu“: Pri východe z kostola si dnes môžete zakúpiť  medovníky v cene 1euro.

Ide o zbierku ,,boj proti hladu“, čím podporíme projekty v krajinách Haiti, Honduras, Albánsko, Rusko, Ukrajina, Slovensko. Môžete si zobrať aj informačný leták, na ktorom nájdete všetky možnosti ako je možné podporiť túto zbierku. 

ZB: Dnes popoludní  o 14:00 budú vešpery.

DL: Dnes pobožnosť popoludní nebude, keďže večer sa budeme modliť sv. ruženec pri soche Panny Márie Fatimskej.

Dnes večer privítame sochu P.M. Fatimskej v našej farnosti takto: 16:30 – z kostola v Dlhej Lúke sprievod na kúpeľskú

    križovatku, 17:05 – prevzatie a sprievod do kostola, 17:45 – v kostole večeradlo (slávnostný sv. ruženec).

    Spievané Loretánske litánie. Kostol bude otvorený do 20:00. 

DL: V pondelok: 10:00 – modlitba posvätného ruženca (radostný rozjímavý),  15:15 – Korunka k B.M.    

                                  15:30 – ruženec svetla, 16:15 – sv. omša, 16:50 - rozlúčka so sochou

ZB:  Pondelok 26.9. – Program:  Stretneme sa 17:00 na križovatke smer Smilno (pri zmrzline). Tí, ktorí ste z horného

        konca, môžeme ísť spoločne 16:40 od kostola na križovatku smer Smilno, 17:05 – prevzatie sochy a slávnostný sprievod

        do farského kostola (Radostný ruženec počas putovania)  17:45 – slávnostná sv. omša. Kostol bude otvorený do 20:00

ZB: Utorok 27.9. – Program: 10:00 – modlitba posvätného ruženca (bolestný rozjímavý),  15:15 – Korunka k B.M. 

                                                        15:30 – ruženec svetla, 16:15 – sv. omša,  16:50 - rozlúčka so sochou

SM,SH: Program, ktorý bude v pondelok a utorok pri soche P.M. Fatimskej v Zborove nájdete na nástenke i v oznamoch.

● Piatok 30.9. má naša farnosť celodennú arcidiecéznu farskú poklonu. Vyloženie Sv. Oltárnej: ZB: po rannej sv. omši    

    DL: 8:00     SM: 13:00     SH: 14:00                  Odloženie Sv. Oltárnej: ZB, DL, SM: 17:30             SH: 18:45

● Na budúcu nedeľu 2.10. vás srdečne pozývame na odpustovú slávnosť Ružencovej P.M. do Zborova so začiatkom o 10:30

ZB: Pripravme sa na odpust a prvý piatok dobrou sv. spoveďou. Spovedať budeme v piatok 30.9. od 14:30 – 17:00

 

Putovanie sochy Fatimskej Panny Márie vo farnosti Zborov

                                     

25.9.2016 (nedeľa)

Dlhá Lúka:    16:30 – z kostola sprievod na kúpeľskú križovatku

             17:05 – prevzatie a sprievod do kostola

             17:45 – v kostole večeradlo (slávnostný sv. ruženec)

                        Spievané Loretánske litánie

             Kostol bude otvorený do 20:00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 26.9.2016 (pondelok)

Dlhá Lúka:    10:00 – modlitba posvätného ruženca (radostný rozjímavý)

             15:15Korunka k Božiemu milosrdenstvu

             15:30 – ruženec svetla

             16:15 – sv. omša

             16:50 - rozlúčka so sochou

Zborov:    16:40 – z kostola odchod na križovatku smer  Smilno

                               (Korunka k B. milosrdenstvu)

                 17:05 – prevzatie sochy a slávnostný sprievod do farského kostola

                              (Radostný ruženec počas putovania)

                 17:45 – slávnostná sv. omša

                 Kostol bude otvorený do 20:00

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27.9.2016 (utorok)

Zborov:  10:00 – modlitba posvätného ruženca (bolestný rozjímavý)   

     15:15 – Korunka k Božiemu milosrdenstvu

     15:30 – ruženec svetla

     16:15 – sv. omša

               16:50 - rozlúčka so sochou

 


image 


 

 

 

TOPlist