Založiť webovú stránku alebo eShop
aktualizované: 28.05.2017 14:33:09 

Smilno kostol sv. Štefana Uhorského

Program bohoslužieb:
image image created by Jaroslav Rondzik image

 

 

Liturgický program na 7. Veľkonočný týždeň 2017

29.5.2017 – 4.6.2017

 

Liturgický  prehľad

zborov

dlhá lúka

smilno

stebnícka huta

pondelok

29.5.

Pondelok po 7. veľkonočnej nedeli

 17:30

M

+Anna, Andrej Šoltés

 

 

 

 17:30

J

ZBP Jakuba

 

 

 

utorok

30.5.

utorok po 7. veľkonočnej nedeli

 06:30

P

+ Mária a Andrewj Buchala

 17:30

J

+ Ferdinand Exner

 17:30

M

 + čl. rod. Feceková, Kosárová

 

 

 

streda

31.5.

Streda po 7. veľkonočnej nedeli

 17:30

P

+Andrej Balent

 17:30

M

+ Apolónia, Pavol Klesík

 17:30

J

+ čl. rod. Rondzíkovej , Poláčkovej

 

 

 

štvrtok

1.6.

Sv. Justína, mučeníka Spomienka

 17:30

M

+ Jozef, Alžbeta Kasper

 08:00

P

Školská

 

 

 

 18:30

 

J

piatok

2.6.

Piatok po 7. veľkonočnej nedeli

 17:30

 

 

 

M

 

 

 

+ Imrich Kravec

 

 17:30

 

 

 

P

 

 

 

ZBP Ctiteľov BSJ

 

 

 17:30

 

 

 

J

 

 

 

ZBP CBSJ

 

 

 18:45

 

 

 

M

 

 

 

 

 

 

sobota

3.6.

Sv . Karola Lwangu a spoločníkov , mučeníkov Spomienka

 07:30

 

 

 

 

J

 

 

 

 

Večeradlo

ZBP Irena, Ján 50r. manželstva

 07:30

 

 

M

 

 

 

Večeradlo

ZBP Ján Lukáč – 96rž.

 

 

 06:30

 

 

P

 

 

ZBP čl. BPR

večeradlo

 

08:15

09:00

 

 

 

J

 

Večeradlo

Sv. omša

 

 

nedeľa

4.6.

Zoslanie Ducha Svätého Slávnosť

07:30

10:30

 

14:45

 

 

 

 

P

J

 

M

 

 

Za farnosť

+ Dominik, Marta Kánski

+ čl. rodiny Mikovej, Peškovej, Cinovej, Sivákovej

Za účasti Rómov

 07:30

 

 

 

 

 

 

10:30

 

M

 

 

 

 

 

 

P

+ Margita Jurčišinová, Ferdinand Migač

Daniel Homza

Ján Šimco

Jozef Koreň

Margita Jurčišinová

ZBP Ján, Anna 50r. manž.

 

 9:00

 

 

 

 15:00

J

ZBP rod. Tomečkovej č.266

 

 

KBM

 9:00

 

M

Oznamy na 7. Veľkonočný týždeň 2017

29.5.2017 – 4.6.2017

 

 

● Dnes je celoslovenská zbierka na katolícke masmédia.

● V piatok 2.6. 2017 sa farnosť Zborov modlí v Gaboltovskej svätyni novénu k Duchu Svätému všimnite si plagát na nástenke.

● Tento týždeň pokračujeme v modlitbe novény k Duchu Svätému.

● V budúcom školskom roku bude birmovka v našej farnosti, preto prosíme záujemcov nech sa prihlásia v sakristii svojho kostola do 10.6. 2017.  Prihlasovať sa môžu terajší deviataci a stredoškoláci.

Odpustky: Veriaci, ktorý sa zúčastní na verejnom speve alebo recitovaní hymnu Veni, Creator na slávnosť Zoslania Ducha Svätého, môže za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky.

Program vysluhovania sviatosti zmierenia

Jún 2017

 

 

 

 

zborov

dlhá lúka

smilno

steb. huta

pondelok

 

 

16:15 – 17:00

 

utorok

 

15:45 – 17:00

Spoveď chorých od 08:00

 

streda

15:45 – 17:00

 

 

 

 

štvrtok

 

Spoveď chorých od 8:00

 

17:30 – 18:30

piatok

  Spoveď chorých:

od 7:30 – p. Farár

od 10:00 – kaplán 

                      Jozef

Euch. adorácia 15:00

Euch. adorácia 15:00

 

Spoveď chorých od 8:00

sobota

 

 

 

 

nedeľa

 

 

 

 


image 


 

 

 

TOPlist