Založiť webovú stránku alebo eShop
aktualizované: 23.04.2017 22:53:24 

Smilno kostol sv. Štefana Uhorského

Program bohoslužieb:
image image created by Jaroslav Rondzik image

 

 

Liturgický program na 2. veľkonočný týždeň 2017

24.4.2017 – 30.4.2017

 

Liturgický  prehľad

zborov

dlhá lúka

smilno

stebnícka huta

pondelok

24.4.

Pondelok po 2. veľkonočnej nedeli

 17:30

J

+Karol Zajac – mesačná

Za účastí detí

 6:30

P

+Ladislav Mráz - mesačná

 18:00

M

  +Jozef Matisek

   Za účastí detí

 

 

 

utorok

25.4.

sv. Marka, evanjelistu, sviatok

 6:30

P

+Jozef, Anna Kováč

 17:30

J

+Juraj, Anna Mizerákoví

 6:30

M

   +Jozef, Andrej, Margita, Vincent, František Mika - 123

 

 

 

streda

26.4.

streda po 2.veľkonočnej nedeli

 17:30

M

+Ladislav Zatorský

 

 

 

 17:30

P

+Ladislav Petruš

 17:30

J

 

štvrtok

27.4.

štvrtok po 2. veľkonočnej nedeli

 16:30

17:30

 

P

Medžugorský ruženec

+Anna Kaňuchová

  7:15

M

školská

 

 

 

 

 

 

piatok

28.4.

piatok po 2. veľkonočnej nedeli

 17:30

J

+Slávka, Jozef Fotta

 

 17:30

M

+Anna, Jozef Lukáč – Minerálna 16

 za účastí detí

 6:30

P

Za duchovné deti pátra Pia

 

 

 

sobota

29.4.

sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, patrónky Európy, sviatok

 7:30

P

+Pavol, Mária Kaňuchoví

 7:30

J

ZBP Alojza a Magdalény Vojtušových

 

 7:30

M

   +Maria  a Ján Fecek

 

 

 

nedeľa

30.4.

3. Veľkonočná nedeľa

 7:30

 

 10:30

 

 

 14:45

P

 

M

 

 

P

+Andrej Vasiliak

+Ladislav Geffert

ZBP rod. Chmurovičová a Guláková

+Alžbeta, Kamil a Stanislav Cinovíza účastí rómov

 

 7:30

 

 10:30

M

 

J

+Jozef Migáč

 

ZBP Eva a Jozef Kukulskí

 9:00

P

Za farnosť

 9:00

J

 

Oznamy na 2. veľkonočnú nedeľu 2017

24.4.2017 – 30.4.2017

 

 

ZB: Dnes popoludní o 14:00 vás pozývame na Korunku k B. mil. s Eucharistickým požehnaním.

● DL: Popoludní o 14:00 vás pozývame na Korunku k Božiemu milosrdenstvu.

● Každý, kto si dnes pri verejnom vystavení obrazu Božieho milosrdenstva v kostole alebo v kaplnke

   nábožne uctí tento obraz a splní predpísané podmienky na získanie úplných odpustkov (sv. spoveď, sv.  

   prijímanie, modlitba na úmysel Sv. Otca) a pomodli sa Modlitbu Otče náš a Verím v Boha a pridá k tomu

   nábožný vzdych vzývajúci Božie milosrdenstvo (napr. Milosrdný Ježišu, dôverujem v Teba), môže získať

   úplné odpustky pre seba alebo pre duše v očistci.

ZB: Zajtra - v pondelok po detskej sv. omši bude v kostole stretnutie prvoprijímajúcich detí a ich rodičov.

ZB: V sobotu 29.4. bude pán farár spovedať starých a chorých od 8:30.

            Kaplán Jozef bude spovedať chorých až na prvý piatok – 5. mája.

● Pri východe z kostola si všimnite letáčiky ponúkajúce možnosť objednať si film: ,,Tajomstvo z Fatimy“

DL: Od piatka 28.apríla sa začíname modliť v závere sv. omši s prvoprijímajúcimi deťmi deviatnik pred

           prvým sv. prijímaním.

 

 

 

 

 

 


image 


 

 

 

TOPlist