Tvorba webových stránok a eShopovZaložiť webovú stránkuZaložiť e-shop
aktualizované: 23.10.2016 19:39:50 

Smilno kostol sv. Štefana Uhorského

Program bohoslužieb:
image image created by Jaroslav Rondzik image

 

 

Liturgický program na 30. týždeň cez rok 2016

24.10.2016 – 30.10.2016

 

Liturgický  prehľad

zborov

dlhá lúka

smilno

stebnícka huta

pondelok

24.10.

Féria v cezročnom období

 17:30

J

ruženec

+Ľudmila Nagyová - mesačná

Za účastí detí

 17:30

P

ruženec

ZBP Žofia Kovaliková

 17:30

M

 ruženec

+Marián Anderek

Za účastí detí

 

 

 

utorok

25.10.

Féria v cezročnom období

 17:30

J

ruženec

+Ingrid

 7:10

 

P

desiatok

Za farnosť

školská

 6:30

M

  ruženec

+Anna Branická

 

 

 

streda

26.10.

Féria v cezročnom období

 6:30

P

ruženec

+Eva Jackaninová

 17:30

J

ruženec

+Marián a Juraj Gmitter

 

 

 

 17:30

M

ruženec

sv. omša

štvrtok

27.10.

Féria v cezročnom období

 6:30

M

ruženec

+Eleonora Kaňuchová

 

 

 

 6:30

P

ruženec

+Ján, Peter, Anna –

č. 46

 

 

 

piatok

28.10.

sv. Šimona a Júdu, apoštolov, sviatok

 17:30

P

ruženec

+Bernadeta a Vladimír Pukančíkoví

 17:30

M

ruženec

ZBP rodiny Sekulovej

za účastí detí

 17:30

J

ruženec

+Ján a Helena – č. 46

 

 

 

sobota

29.10.

Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka

 6:30

 7:00

M

+Mária Kruľová

ruženec

 6:30

 7:00

P

ruženec

ZBP manželov Jozefa a Ireny Hoľpitových – 50. Rokov manželstva

 10:00

 10:30

 

J

ruženec

+Ján, Terézia, Ján, Zuzana – č. 19

 14:15

 14:45

 

P

ruženec

Korunka k B.mil.

Sv. omša

nedeľa

30.10.

31. nedeľa v období cez rok

 7:30

 

 10:30

M

 

P

+Anna Velgosová

 

+Andrej Sliva

 7:30

 

 

 10:30

P

 

 

J

+Jozef Koreň - mesačná

 

+Margita, Alojz Kukľa

+Jozef Zajac

 9:00

M

  +Andrej, Anna Kravec s rodinou – č. 162

 9:00

J

 

Oznamy na 30. týždeň v Cezročnom období 2016

24.10.2016 – 30.10.2016

 

 

● Dnes je misijná nedeľa – pri tejto príležitosti je celosvetová zbierka na misie.

DL: Dnes o 13:30 bude pobožnosť Slávnostného ruženca.

ZB:  Dnes o 14:00 bude pobožnosť Slávnostného ruženca.

● Sv. Spoveď pred prvým piatkom a pred dušičkovou oktávou bude tomto týždni.

   Pripravme si dušu, aby sme mohli pomáhať dušiam v očistci. 

● V tomto sv. Roku Milosrdenstva putujú farnosti nášho dekanátu do Baziliky v Bardejove.

    Vo štvrtok 27.10.2016 je pozvaná na púť farnosť Zborov a Vyšná Voľa.

    Chceme sa tam zúčastniť v čo najväčšom počte, a tak vyjadriť našu vďačnosť Pánu Bohu za tento sv.    

    Rok milosrdenstva. Program: 18:00 -  pomodlime sa spoločne sv. ruženec a 18:30 sa začne sv. omša.

● 28.10. 2016 – 30.10.2016 sa v Košiciach v uskutoční duchovná obnova v mimoriadnom roku

    milosrdenstva s charizmatickým katolíckym kňazom Jamesom Manjackalom z Indie.

    Podrobnosti si môžete prečítať na nástenke.

ZB: V nasledujúcom týždni sa modlitbu sv. ruženca modlia tieto modlitbové skupiny:

              - v pondelok 24.10.2016 - dôchodcovia

              - v utorok 25.10.2016 - horlitelia všetkých ruží Bratstva sv. ruženca

              - v stredu 26.10.2016 - členovia Rodiny Nepoškvrnenej

              - v štvrtok 27.10.2016 - členovia ruží č. 7 a 8

              - v piatok 28.10.2016 - žiaci 9. ročníka ZŠ

              - v sobotu 29.10.2016 - členovia mládežníckeho spevokolu

              - v nedeľu 30.10.2016 - (popoludní) - členovia spolku červeného kríža

Program vysluhovania sviatosti zmierenia

November 2016

 

 

 

 

zborov

dlhá lúka

smilno

steb. huta

pondelok

 

 

 

 

utorok

 

 

 

 

 

streda

 

 

 

 

 

16:00 – 17:00

štvrtok

 

 

 

 

piatok

15:00 – 17:00

 

 

 

sobota

 

7:30 – 9:30

11:00 – 12:00

 

nedeľa

 

 

 

 


 

 

 

 


image 


 

 

 

TOPlist