Založiť webovú stránku alebo eShop
aktualizované: 19.11.2017 18:48:28 

Smilno kostol sv. Štefana Uhorského

Program bohoslužieb:
image image created by Jaroslav Rondzik image

 

 

Liturgický program na 33. Cezročný týždeň 2017

20.11.2017 – 26.11.2017

 

Liturgický  prehľad

zborov

dlhá lúka

smilno

stebnícka huta

pondelok

20.11.

 

Pondelok 33. týždňa v Cezročnom období

17:30 MJ

 

 

ZBP Alžbety zo Zborova + Alžbety zo Zborova

Za účasti detí

07:00

P

 

+  Mária, Jozef Huk

18:00

M

 ZBP Jozef

Za účasti detí

17:00

 

 

 

P

 

 

 

 

 

utorok

21.11.

Obetovanie Panny Márie Spomienka

06:30 P

 

+  Mária Surovičová

17:30 MJ

 

+ Ferdinand Vabno výročná 1. rok

07:00

M

 + čl. rod. Čisárikovej , Majcherovej č169

   

 

streda

22.11.

Sv. Cecílie, panny a mučenice Spomienka

17:30 MJ

 

 

+  Ján, Zuzana, Ján Graca

 

 

17:30

 

 

M

+ Katarína Kotuľáková

výročná 1.rok

18:30 MJ

 

 

 Za duchovné deti Pátra Pia

 

 

 

 

štvrtok

23.11.

Štvrtok 33. týždňa v Cezročnom období

17:30

M

+  Ján, Andrej, Anna Hviščovi

07:15

 

P

 V škole

 

 

 

 

 

 

 

 

piatok

24.11.

Sv. Ondreja Dung – Laka, kňaza a spol. mučeníkov Spomienka

17:30 MJ

 

+  Ľudovít, Mária Jašíkovi

17:30

 

M

+ Mária Sisolová výročná 1.rok

Za účasti detí

 

07:00

P

+   Ján, Terézia, Ján Opíc č.19

 

 

 

 

 

 

sobota

25.11.

Sobota 33. týždňa v Cezročnom období

15:00

P

Gulák – Krakovská Sobášna sv. omša

07:30

M

+ Valéria, Jozef Roman

07:30

P

 +  Pavlina, Ján Špakovi

07:30

 

MJ

nedeľa

26.11.

   34. nedeľa v Cezročnom období

Krista Kráľa

07:30

 

10:30 MJ

14:45M

P

+ Alžbeta, Pavol, Pavol Babej

+ Mária Kuľková

 

Za účasti Rómov

07:30 MJ

10:30

 

 

 

M

+ čl. rod. Exnerovej

 

+ Ján, Daniel Homza

09:00

 

 

P

 + Ladislav Petruš výročná 1.rok

09:00

M

 

Oznamy na 33. Cezročný týždeň 2017

20.11.2017 – 26.11.2017

 

 

● ZB, DL: Dnes popoludní o 14:00 bude modlitba vešpier.

 Finančné prostriedky z tohtoročnej „Dobročinnej zbierky sv. Alžbety“, ktorá sa uskutoční na budúcu nedeľu 26.11.2017, budú použité na obnovu našich pútnických miest Obišovce a Gaboltov. Obidve miesta potrebujú nevyhnutné komplexné zveľadenie. Túto mimoriadnu zbierku vyhlásil otec arcibiskup Mons. Bernard Bober. Pán Boh zaplať za vaše milodary.

Na budúcu nedeľu Krista Kráľa sv. omšu ukončíme Eucharistickým požehnaním a modlitbou zasvätenia.

Verejným recitovaním tejto modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia, môžeme získať za

obvyklých podmienok úplné odpustky.

Na budúcu sobotu 25.11.2017 sa v katedrále Sv. Alžbety v Košiciach uskutočnia  celodiecézne kňazské rekolekcie. Rekolekcie sa začnú sv. omšou o 10:00h.

 

 

image 


 

 

 

TOPlist